این سایت با هدف پوشش اخبار انتخابات ایران و همچنین جلب مشارکتهای مردمی جبهه انقلاب برای انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شده است.