حمایت جمعی از اصناف و بازاریان گیلان از دکتر سعید محمد

حمایت جمعی از اصناف و بازاریان گیلان از دکتر سعید محمد

در ادامه حمایت مردم استان های مختلف کشور از کاندیدا توری دکتر سعید محمد، جمعی از اصناف و بازاریان استان گیلان نیز حمایت خود را از وی اعلام کردند.در طومار جمعی از مردم گیلان آمده است:اکنون در دهه پنجم از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران،پس از تجربه انواع گروه ها و دسته های سیاسی