الکاظمی: سازوکار زمان‌بندی پرداخت بدهی‌های عراق به ایران تدوین شده است

الکاظمی: سازوکار زمان‌بندی پرداخت بدهی‌های عراق به ایران تدوین شده است

نخست‌وزیر عراق گفت: سفرم به واشنگتن برای تنظیم روابط آمریکایی-عراقی و پایان حضور نیروهای رزمی آمریکایی است، زیرا نیروهای عراقی آماده‌اند و نیازی به حضور نیروهای رزمی خارجی مگر برای ایفای نقش آموزشی و اطلاعاتی آن‌ها نیست.بدهی‌ها به ایران، مبالغی است که عراق از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸، پرداخت نکرده