محمد برنامه‌ها و راهکار‌های دولت خود را تشریح کرد

محمد برنامه‌ها و راهکار‌های دولت خود را تشریح کرد

سعید محمد داوطلب احتمالی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه شاید عده‌ای در این برهه شعار” تغییر ” سر دهند گفت: اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود که اتفاقا لازم هم هست باید در چارچوب گفتمان انقلاب انجام شود ما هم روی همین اصل در صحنه حضور یافتیم.