بیانیه بانوان استان چهارمحال و بختیاری در حمایت از آقای دکتر سعید محمد

بیانیه بانوان استان چهارمحال و بختیاری در حمایت از آقای دکتر سعید محمد

جمعی از بانوان استان چهارمحال و بختیاری در حمایت از آقای دکتر سعید محمد بیانیه ای صادر کردند. متن این بیانه به این شرح است: باسمه تعالی إِنَّ اللَّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند.  (سوره رعد