بیانیه جنبش حامیان دکتر سعید محمد پیرامون پخش برخی تصاویر

بیانیه جنبش حامیان دکتر سعید محمد پیرامون پخش برخی تصاویر

پیرو پخش برخی تصاویر در شبکه های اجتماعی جنبش حامیان مردمی دکتر محمد بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم مقام معظم رهبری:دولت جوان حزب اللهی علاج مشکلات کشور است. در شرایطی که اقبال عمومی ملت شریف ایران به سمت فرزند نخبه ملت، روز به روز رو به افزایش است،