چرا آقای دکتر سعید محمد با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری قرارداد بست؟

چرا آقای دکتر سعید محمد با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری قرارداد بست؟

پاسخ اینجاست که عده ای از خدا بی خبر صرفا بدلیل منافع حزبی و جناحی که از ورود پاکدست ترین مدیر اجرایی جوان و انقلابی به هراس افتاده اند و هیچ نقطه سیاهی در پرونده دکتر محمد ندیده اند بدنبال تخریب این چهره نخبه اقتصادی بر آمدند .کسانی که خود دارای کارنامه سیاه زد و بند و تخلف های گسترده هستند و با فرافکنی بدنبال انحراف افکار عمومی هستند.

واکنش دکتر رضاخواه نماینده مجلس به حاشیه سازی های روحانی در دفاع از آذری جهرمی

واکنش دکتر رضاخواه نماینده مجلس به حاشیه سازی های روحانی در دفاع از آذری جهرمی

دکتر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: جناب رییس‌جمهوربجای #پهنایباند، پاسخگوی #پهنایرانت باشید. حداقل رانت نهفته در #دلار_جهانگیری، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.تَکرار می‌کنم؛ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان! طبقه_جهانگیری