تکذیب پرداخت پاداش بازنشستگی 700 میلیونی به روحانی

تکذیب پرداخت پاداش بازنشستگی 700 میلیونی به روحانی

روابط عمومی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای در واکنش به انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیس جمهور اسلامی ایران، سند منتشر شده را فاقد صحت و برداشت و تفاسیر درمورد آن را نادرست و بعضا مغرضانه عنوان کرد.