توئیت دکتر سعید محمد

توئیت دکتر سعید محمد

دولت جوان انقلابی در زمین سنگلاخ برخی سیاسیون بی تقوا در حال جوانه زدن است. هر چند درختان فرتوت این جوانه را احاطه کرده‌اند ولی باران رحمت خدا و آفتاب زیبای ولایت برای رویش آن کافیست.