ماهی گرفتن از آب گل آلود (سواد رسانه ای)

ماهی گرفتن از آب گل آلود (سواد رسانه ای)

توضیح:عکس ماشین با پلاک خوزستان با فتوشاپ اضافه شده است سایه اجسام هم همه مایل به راست هستند اما در تصویر ساختگی طراح سلیقه به خرج نداده و این ناهماهنگی دیده میشوداوضاع خوزستان خوب نیست ولی نباید این‌موضوع دستاویزی برای رسیدن به اهداف غیرانسانی عده ای شود در تصویر برش خورده عده ای با سوء