دکتر سعید محمد، همچنان پیشتاز شبکه های اجتماعی در روز 29 فروردین

دکتر سعید محمد، همچنان پیشتاز شبکه های اجتماعی در روز 29 فروردین

مرکز پژوهشی بتا با داده‌کاوی 3/6 میلیون پست در فضای مجازی در 29 فروردین 1400 با رصد و بررسی 25 نامزد احتمالی #انتخابات_1400 به 5 نامزد احتمالی برتر پرداخته است. 🔹29 فروردین محمد در مجموع بیشترین تولید محتوای انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. همچنین رئیسی با اختلاف اندکی در رتبه دوم قرار گرفته