چهل گزینه پیشنهادی برای شهرداری تهران از سوی اعضای جدید شورای شهر

چهل گزینه پیشنهادی برای شهرداری تهران از سوی اعضای جدید شورای شهر

منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران  گزینه  های خود را برای شهرداری تهران اعلام کردند. یکی از منتخبین به خبرنگار فارس گفت:  قرار شد مهدی چمران و پرویز سروری دو منتخب شورا با این افراد تماس بگیرند. منتخبین شورای شهر افراد زیر را برای شهرداری تهران معرفی کردند. 1- محسن پیرهادی 2- مازیار حسینی