«دکتر سعید محمد از منظر رسانه های بین المللی»

«دکتر سعید محمد از منظر رسانه های بین المللی»

وزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، در مقاله‌ای در تاریخ بیستم دی ماه 1398 ، یک هفته پس از ترور و شهادت سردار سلیمانی، ضمن بررسی ابعاد قدرت در ایران بعد از سردار حاج قاسم سلیمانی، از سعید محمد به عنوان قهرمان مباره با تحریم‌ها نام برده است. این نشریه آمریکایی ضمن معرفی سعید محمد نوشته