تقلای یک جریان مشکوک برای سیاسی جلوه دادن اقدامات قوه قضائیه

تقلای یک جریان مشکوک برای سیاسی جلوه دادن اقدامات قوه قضائیه

چندی است که برخی کانال‌های گمنام و البته وابسته به محافل خاص سیاسی، تلاش دارند تا با خبرسازی درباره ورود آیت‌الله رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات تحولی قوه قضائیه را حرکات سیاسی معطوف به انتخابات تفسیر کنند. 🔹در آخرین مورد از این خبرسازی‌های جعلی، یکی از این کانال‌ها با روایت یک ماجرای کذب