تکذیب خبر”پرواز اختصاصی”جمعی از نمایندگان مجلس

تکذیب خبر”پرواز اختصاصی”جمعی از نمایندگان مجلس

در پی انتشار نامه ای منصوب به مجلس شورای اسلامی که در آن پرواز اختصاصی‌برای چند تن از نمایندگان و خانواده هایشان همراه با تشریفات جهت زیارت عتبات درنظر گرفته شده بود، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با انتشار تصویر خود در پرواز عمومی تهران_مشهد این خبر را تکذیب نمود