مصاحبه دکتر سعید محمد با خبرگزاری آناتولی

مصاحبه دکتر سعید محمد با خبرگزاری آناتولی

دکتر سعید محمد در مصاحبه ای با خبرگزاری آناتولی ترکیه، به سوالات این خبرگزاری پاسخ داد. بخشی از متن این مصاحبه به قرار زیر می باشد. چرا وارد کارزار انتخابات شدید؟ یک چارچوبی را دو سال پیش مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب طراحی و بیانیه آن را صادر کردند. در حقیقت 40