وضعیت‌شناسی تطبیقی ۱۰ کاندیدای احتمالی ۱۴۰۰ در فضای مجازی

وضعیت‌شناسی تطبیقی ۱۰ کاندیدای احتمالی ۱۴۰۰ در فضای مجازی

گزارش تحلیلی دیتاک در فروردین ۱۴۰۰، وضعیت ۱۰ کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آتی در رسانه‌های مجازی بر اساس احساسات و حجم محتوا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. 🔹این تحلیل نشان می‌دهد که به ترتیب محمد، قالیباف و احمدی‌نژاد بیشترین افزایش و ظریف، جلیلی و خمینی بیشترین کاهش محتوای فضای مجازی را