کمپین مردمی استان خوزستان برای دعوت از دکتر محمد

کمپین مردمی استان خوزستان برای دعوت از دکتر محمد

جمعی از مردم استان خوزستان نیز حمایت خود را از دکتر محمد اعلام کردند. در طومار مردم خوزستان آمده است:اکنون در دهه پنجم از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران،پس از تجربه انواع گروه ها و دسته های سیاسی با سلایق مختلف ،ملت ایران بار دیگر در آستانه انتخاب سرنوشت ساز دیگری قرار دارند که